Sveriges Författarförbund arbetar med AI-frågor inte minst i samarbete med andra organisationer. Läromedelsförfattarna, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare är några av organisationerna inom Sverige. Tack vare Författarförbundets medlemskap i EWC, European Writers’ Council, NFOR med flera europeiska upphovsrättsorganisationer bedrivs samarbete även på internationell nivå.

EWC

A Writoid – A robot trying to imitate the style, and ways of telling a story that are exclusive of a human writer. Så beskriver EWC det nya begrepp som kampanjen Against writoids utgår ifrån och som fokuserar på den del av AI som har inverkan på de litterära upphovspersonerna.

EWC uttalade sig redan i april om den kommande europeiska AI-lagstiftningen (AI Act). Författarförbundet lät översätta deras uttalande till svenska, läs översättningen här. :

I juli 2023 publicerar EWC ett nytt uttalande om den föreslagna AI-lagstiftningen, där man i korthet framför allt riktar in sig på två artiklar i det senaste förslaget, nämligen art. 28b (4) och 52.3a, som handlar om generativ AI (som EWC anser vara ”högrisk-AI”). Man menar att de föreslagna skrivningarna i dessa artiklar inte ger tillräcklig kompensation för tidigare skador i form av otillåten användning (”inmatning”) av upphovspersoners verk och att de inte heller är tillräckliga för att skapa en hållbar framtid för litterära och konstnärliga verk så som de nu är formulerade. Uttalandet finns att läsa här.

EWC menar att kreativt skapande behöver skyddas i enlighet med ”The ART principle”, där ART står för Authorisation, Remuneration, Transparency (tillstånd, ersättning, transparens).

I uttalandet förespråkar EWC även att undantaget för text- och datautvinningsändamål (art. 4) i DSM-direktivet bör förtydligas så att det inte ska kunna misstolkas att det är ”fritt fram” att mata generativa AI-robotar med upphovsrättsskyddat material.

EWC har även samarbetat med IFFRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations) när det gäller detta och i juli ingick de ett samarbetsavtal med US Authors Guild, läs mer.

I september drog EWC igång kampanjen Against Writoids. Mer om den finns att läsa på webbsidan med samma namn: againstwritoids.org.