Det finns många olika sätt att använda de så kallade AI-programmen på. Det är dock viktigt att förstå vad det är man gör och hur man använder AI i sin verksamhet som författare och översättare.

De nordiska författarorganisationerna har tagit fram riktlinjer när det gäller användande av AI-program. Allt eftersom tekniken utvecklas kan riktlinjerna komma att justeras. En engelsk version av dem finns längre ned på den här sidan. 

Hur ser användarvillkoren ut?

Till att börja med måste du noggrant läsa användarvillkoren som gäller för det AI-verktyg du valt att använda. En del AI-program låter allt som matas in bli tillgängligt för alla som använder programmet. Andra hävdar äganderätt till allt material. Du ska därför inte mata in sådant som du inte vill att andra ska få del av, till exempel egenhändigt skriven text som du vill få översatt eller kommenterad. Du bör också hålla koll på vad du matar in och vad du vill få ut av AI-programmet.

Vad är inte upphovsrättsligt skyddat?

Att få en lista med idéer på ett visst tema är inga problem ur ett upphovsrättsligt perspektiv eftersom idéer inte skyddas av upphovsrätt.

Text genererad av ett AI-program skyddas inte heller av upphovsrätten och många förlag vill ha garantier för att det du skrivit är din egen text.

Håll därför koll på vad du matar in och hur du använder det i ditt eget verk. Om du bollar en text i ett AI-program måste du ha koll på vad som är resultatet av ditt eget skapande och vad maskinen har åstadkommit. Det är viktigt.

Tänk också på att det som andra matat in i AI-programmen inte på något sätt är granskat av en överordnad instans och du får inte heller några källhänvisningar. Du kan därför inte på något sätt lita på de resultat du får ut av programmet, till exempel rent faktamässigt.

Du kan inte heller vara säker på att de textförslag du fått fram av en inmatning inte är någon annans (upphovsrättsskyddade) text du fått ta del av.

Sammanfattningsvis gäller att AI-program kan fungera som inspiration och källa till idéer, men så fort du låter maskinen ta över ”skapandet” riskerar du att förlora rådigheten över materialet och det kan inte skyddas av upphovsrätt.

Att tänka på

– Maskingenererad text skyddas inte av upphovsrätt

– Läs användarvillkor noggrant och tänk på att det du matar in riskerar att lagras och delas av programmet eller att du ger tillstånd till vidarelicensiering av ditt verk

– Lita inte på de svar du får av ett AI-program. Resultaten baseras på vad som matats in i programmet och det är inte alltid med verkligheten överensstämmande. Det kan dessutom vara upphovsrättsskyddat material som hämtats från någon annan källa.

 

Guidelines for authors and text-creators in light of the recent advancement in

Due to the rapid roll-out of new and improved artificial intelligence on the market, Nordic writers’ associations present the following guidelines and recommendations for its members and represented writers and translators.

Artificial intelligence is a form of advanced computer program. Although the technic has been around for decades, the new usages and the speed of it has revolutionized several industries. There are a few different types of programs available on the market and most of them are on open networks that are accessible all across the globe. We recognize that the use of an AI-program can be both efficient and entertaining in the writing process, but there are a few risks and potential dangers involved in AI-prompting. Mainly that the AI stores and copies all material it is given. By using an AI, or “prompting” you authorize the program to store and duplicate all presented material. Note that the answers you get can come from unreliable sources, other people’s prompts or be stolen from piracy websites.

The Nordic writers’ associations have made these brief guidelines to aid writers in the process of using AI-programs. Note that as the technology is rapidly advancing, and updated guidelines may be presented in the future.

Do’s and don’ts:

• Do read the terms and conditions for the program you’re using. Depending on the company’s terms and conditions you may be limited in your use of the product. Sometimes the produced work becomes property of the company behind the AI, or it could be unprotected and free for all (public domain) or open for you to claim and remake as your own.• Do use AI-programs for inspiration, formulations, ideas and as a tool to further your writing. Not all aspects of the writing-process are protected by copyright and some AI-programs are great tools for creators to get inspired and “brainstorm” with.• Do keep track of all prompting. Your publisher might collect them when you hand in your drafts to ensure originality and personal authorship of the texts.

• Do not feed information/ materials into an AI-program that you do not want that program to store/ copy.• Do not rely on the data given by an AI-program as a secure source of information. The AI-program provides you with what it has analyzed to be the requested answer, not necessarily the correct one.• Do not prompt any full texts or paragraphs. You as a writer cannot claim copyright (and reap the benefits thereof) for materials written by a machine.

Please note that the guidelines are solely for your consideration and not binding for neither writers, translators nor publishers.