2023-09-28 kl 12.00-12.45 sal J2 på Bokmässan i Göteborg: AI och litteraturen

När slutar artificiell intelligens att uppfattas som artificiell? Vad händer med vår egen intelligens om vi ständigt matas med artificiell? Med verktyg som ChatGPT och Midjourney går det att skapa avancerade texter och bilder utan författare, illustratör eller grafisk formgivare. Vad betyder det för bokbranschen och för dem som skapar litteraturen? Vem äger upphovsrätten?Medverkande: Amanda Ghanbari Lundberg, jurist Svenska Tecknare, Elin Molander, illustrator, Jesper Olsson, litteraturvetare Uppsala universitet, Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund.Moderator: Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare. Medarrangör: Svenska Tecknare. Seminariekort krävs.

2023-09-29 kl 14.00–14.25 på Litteraturscenen på Bokmässan: AI och ordet

Flera svenska förlag har redan börjat experimentera med AI-tekniken. Vad betyder det för författare och översättare? Vilka är hoten, och möjligheterna, med artificiell intelligens? Mattias Beijmo, internetanalytiker och författare; Mattias Boström, Lind & Co, och Åsa Anesäter, jurist på Sveriges Författarförbund. Moderator: Anders Rydell, författare och chefredaktör för tidskriften Författaren.

2023-09-30 kl14.30–14.55 på Litteraturscenen på Bokmässan: Maskinen och översättaren

Senaste året har frågan om AI och framtidens arbetsmarknad präglat stora delar av samhällsdebatten. Med alltmer invecklade språkmodeller tycks maskinen mer eller mindre i stånd att utföra en del av det kreativa arbete vi tidigare betraktat som förbehållet och beroende av människan. I detta panelsamtal diskuteras farhågorna och möjligheterna för översättaren, en av de yrkeskategorier vars behövlighet ifrågasätts av den nya tekniken. Översättarna Elin Svahn och Linus Kollberg samt Julia Ravanis, doktorand i teknikhistoria. Moderator: Jens Ahlberg.

2023-06-21 på Författarnas och översättarnas hus: AI och ordet – release och panelsamtal

2023-04-19: AI – Hot och möjligheter

Halvdagsseminarium i Stockholm om vad den tekniska utvecklingen innebär för den som arbetar med kreativt skapande. Föredragshållare och debattdeltagare: Annika Bäckström, digital designer och AI prompt specialist; Lars Ramble, VD på Hoi Publishing; Katarina Renman Claesson, förbundsjurist Konstnärernas Riksorganisation; Knut Larsson, serietecknare; Christina Öberg, styrelseledamot Läromedelsförfattarna; Andrea Nordvall, konstnär och adjunkt i medieteknik, Blekinge Tekniska Högskola; Johanna Svartström, litterär översättare och fackligt ombud på Sveriges Författarförbund; Kristofer Samuelsson, fotograf/creative director Folkstudion och Annika Bäckström, digital designer och AI prompt specialist. Moderator: Robert Stasinski, chefredakör för Konstnären.
Seminariet filmades och kan ses i sin helhet här: AI – Hot och möjligheter

Seminariet arrangerades av Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund, Sveriges Författarförbund, Läromedelsförfattarna och Svenska Tecknare.