När AI används för att utifrån befintliga litterära verk generera nya verk och översättningar, vad innebär det för de författare och översättare vars verk ligger till grund för de artificiella? Vad innebär det för kvalitén och för läsarna?

Här har vi samlat länkar till tidningsartiklar och annat som behandlar AI ur de litterära upphovspersonernas perspektiv.