”Vässa biblioteksplanen, Västra Götaland!”, är rubriken när Göteborgs-Posten uppmärksammar att region Västra Götaland inte föreslår några åtgärder i sin biblioteksplan för 2024–2027, trots att många elever i området saknar tillgång till skolbibliotek, vilket strider mot skol- och bibliotekslagen. Läs artikeln här.

På fotografierna: Peter Nilsson, regional bevakare för Författarförbundet i Västra Götaland (foto privat) och Grethe Rottböll, ordförande i Författarförbundet (foto Henrik Montgomery).