Krisstödets fördelning

Det nya krisstödet fördelas enligt följande:
Statens kulturråd får 150 miljoner kronor att dela ut till arrangörer för intäktsbortfall under pandemin.
400 miljoner ska gå till särskilda insatser inom det fria kulturlivet för att lindra den ekonomiska krisen.
Konstnärsnämnden – 154 miljoner kronor att fördela till konstnärer och kulturskapare.
Sveriges författarfond – 20 miljoner kronor till författare och andra litterära upphovspersoner.
Filminstitutet – 250 miljoner kronor till filmbranschen, bland annat till biografer, filmfestivaler och distributörer.
Kulturministern meddelade också att sametinget får fyra miljoner extra för stöd till samisk kultur.

”Författarförbundet välkomnar det nya stödpaket till kulturen som befinner sig i en väldigt djup och allvarlig kris. Det är glädjande att även den samiska kulturen lyfts fram och får ett särskilt stöd. Dock är de 20 miljoner som skall förmedlas av Författarfonden långt ifrån tillräckliga. Vi vet från fördelning av tidigare stödpaket att pengarna räckt till mindre än hälften av alla ansökningar. De flesta författare och översättare lever inte av bokförsäljning utan av framträdanden av olika slag – framträdanden som nu är inställda”, säger Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll.