Författarförbundets rekommendationer är att betrakta som miniminivåer:

Lägst 3 000 kronor (2 282 kr exkl. sociala avgifter) för framträdanden upp till 15 minuter.
Lägst 7 500 kronor (5 707 kr exkl. sociala avgifter) för framträdanden upp till 2 timmar.

Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 996 kronor per påbörjad timme.

Tillkommande:

Tänk på att komma överens om ersättning för resa och eventuellt logi och reseersättning.

Anmärkningar:

Utgångspunkten i rekommendationerna är fakturerade uppdrag, det vill säga när uppdraget utförs av en egenföretagare med F-skatt. Arvodet för dem som har A-skatt minskas med de sociala avgifterna och preliminärskatten.

Moms:

Föredrag – om framförandet i huvudsak består av annat än läsning av egen text, till exempel ett föredrag i ett visst ämne, ska 25 % moms läggas på.
Recitation – ingen moms ska läggas på om framträdandet i huvudsak består av läsning av egen text.
Skola/utbildningsväsende – ingen moms ska läggas på om framträdandet utförs som en del av undervisning i allmän skola (vanlig klassundervisning). Om uppdragsgivaren däremot bedriver kommersiell utbildning, det vill säga tar betalt av deltagarna/eleverna, gäller de vanliga momsreglerna.

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr ”Moms inom kulturområdet” (RSV 562) (www.skatteverket.se).

Framträdande i skola:

Vad gäller framträdanden i skolor hänvisas till Författarcentrums rekommendationer www.forfattarcentrum.se

Här kan du läsa mer om arvodesrekommendationer och att ta betalt vid uppdrag i KLYS broschyr om arvoden.