Budskapet från de tre organisationerna är att regeringen måste förverkliga förslaget i utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning som presenterades i början av förra året. Idag har mindre än hälften av Sveriges elever tillgång till ett riktigt skolbibliotek, en situation som är djupt otillfredsställande.

Vid mötet överlämnades en skrivelse, undertecknad av de tre organisationerna. I den står bland annat:
”Den enskilt viktigaste åtgärden för att stärka det läsfrämjande arbetet just nu är att se till att Sveriges samtliga elever har tillgång till ett riktigt skolbibliotek med en fackutbildad bibliotekarie. Idag saknar mer än hälften av eleverna detta. Biblioteken ska vara utrustade med ett brett sortiment böcker som kan väcka läslust hos alla barn. Dessutom måste ordentligt med tid avsättas i skolan för läsning och samtal om det lästa.”

– Man kommer inte runt frågan om skolbibliotek i det läsfrämjande arbetet, därför måste skolbiblioteken vara en prioritering för hela regeringen, säger Författarförbundets förbundsdirektör Maria Andersson.

På fotot: Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening | Maria Andersson, förbundsdirektör Sveriges Författarförbund | Jeanette Gustafsson, kulturminister | Jesper Monthán, ordförande Svenska Förläggareföreningen.
Foto: Svensk biblioteksförening