Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund har efter medling förhandlat färdigt med Kulturdepartementet om höjningen av biblioteksersättningen för år 2015.

2015 års örestal blir 1 krona och 45 öre vilket innebär en total biblioteksersättning om ca 142 miljoner kronor. En ökning med 2,7 miljoner kronor.

”Vi är framförallt nöjda med att medlingen fungerat och givit resultat.  Det är en positiv signal från den nya regeringen. Vi ska snart träffa kulturministern och ser fram emot att fortsätta diskussionerna om en stärkt biblioteksersättning” säger Gunnar Ardelius, ordförande i Sveriges Författarförbund.