Ansökningsperiod: 9 januari 2020 – 30 januari 2020

Sveriges Författarförbund och Läromedelsförfattarna utlyser gemensamt ett antal punktstipendier om totalt 79 600 kr. Beloppen varierar och fördelas av en särskild jury. Medlen kommer från Copyswede-ersättningar från åren 2015–2017 och avser kopiering i andra kanaler än SVT 1 och 2, TV3, TV4 och Kanal 5.

Berättigade att söka stipendierna är litterära upphovspersoner såsom skön-, fack- och barn och ungdomsförfattare, författare till läromedel och kurslitteratur samt översättare inom nämnda litteraturområden. Har du medverkat i eller ditt verk nyttjats i någon annan än ovan angivna kanaler, är du behörig att ansöka om TV-stipendium.

Dramatiska verk omfattas inte. Medverkan som anställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund eller Läromedelsförfattarna.

Ansökan skickas till ”Tv-stipendier”, Sveriges Författarförbund, Box 3157, 103 63 Stockholm eller info@forfattarforbundet.se och ska ha inkommit senast torsdag den 30 januari 2020. Ansökningsblankett finns här

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Författare och översättare
Irma Håkansson Eiritz, 08-545 132 14,
irma.hakansson-eiritz@forfattarforbundet.se

Författare till läromedel och kurslitteratur
Maria Ljungdahl, 08-440 84 80,
maria.ljungdahl@laromedelsforfattarna.se