Sveriges Författarförbund kräver att våra folkvalda politiker tar ansvar och röstar för DSM-direktivet. Bara då kan den enskilde användaren fortsätta att fritt nyttja nätet i vetskap om att de stora plattformarna löser licenser och upphovs-personerna ersätts för sitt arbete, säger ordförande Grethe Rottböll.

Här kan du läsa direktivet i sin helhet på svenska (från s. 92).

Här kan du läsa mer om EU:s upphovsrättsdirektiv: