Sveriges Författarförbunds kansli önskar alla medlemmar och besökande en varm och trevlig sommar