European Writer’s Council (EWC), den europeiska förläggareföreningen (FEP) och den internationella bokhandlareföreningen (EIBF) står bakom uttalandet som framfördes på bokmässan i Frankfurt. Uttalandet, som är på engelska, finns att läsa här. Nedan en (något grovhuggen) översättning till svenska.

”Med anledning av bokmässan i Frankfurt, den största bokmässan i världen, uppmanar European Writers’ Council (EWC), Federation of European Publishers (FEP) och European and International Booksellers Federation (EIBF) EU:s lagstiftare att ta tillfället i akt med AI-lagen att vidta kraftfulla åtgärder för att säkerställa transparensen i generativ artificiell intelligens (AI) och göra den säkrare för europeiska medborgare.

Generativa AI-modeller har utvecklats på ett icke-transparent och orättvist sätt och använder sig illegalt av miljontals upphovsrättsskyddade böcker utan tillstånd från författare och förläggare. Denna praxis påverkar inte bara rättighetshavarna negativt utan också själva demokratin, genom att underlätta masskapandet av vilseledande, partiskt och till och med farligt innehåll som har potential att undergräva den europeiska demokratin. Transparens är därför avgörande för utvecklingen av ett rättvist och säkert AI-ekosystem. EU har nu en idealisk möjlighet att ta en ledande roll i att skydda sina medborgare genom AI-lagen.

Europaparlamentet har tagit ett bra första steg genom att föreslå insynskrav för system (grundmodeller) som tränats på en stor datamängd som ChatGPT eller Bard, för att säkerställa att de ger en detaljerad sammanfattning av de upphovsrättsskyddade verk som använts för att träna modellerna och som  fungerar med avseende på grundläggande rättigheter. Medlemsstaterna och kommissionen måste nu ta vara på detta sällsynta tillfälle att förbättra förslaget och äntligen sätta stopp för den illegala användningen och datatvättsmissbruk. Transparens över indata till AI är det enda sättet att säkerställa kvalitet och legitimitet för utdata.

Det är lätt för innovativa AI-operatörer att uppfylla meningsfulla transparenskrav som gör det möjligt för en rättighetsinnehavare att bedöma om deras verk har använts. De är tekniskt enkla att tillämpa och förlitar sig på data som AI-utvecklare redan samlar in och organiserar. Och de behövs nu, eftersom skadan redan är skedd eftersom befintliga generativa textmodeller använt verk sedan åratal utan samtycke, utan att nämna upphovspersoner eller verk, och utan ekonomisk kompensation till författarna och förlagen.

Den 19 oktober kommer FEP att ägna sitt möte vid bokmässan i Frankfurt åt effekterna av AI på sektorn, nödvändiga lagstiftningsåtgärder och hur författare, bokhandlare och förläggare kan vidta åtgärder för att skydda sina verk inom ramen för Text- och datautvinning.”