Författarförbundet har arbetat hårt för att öka talboksersättningspotten. Talboksanvändandet har ökat drastiskt och det är viktigt att ersättningarna speglar detta. Att regeringen nu ökar potten med ca 1,6 miljoner kronor inför utbetalningen 2021 innebär att upphovspersoner och rättighetsinnehavare kommer att få ut mer i talboksersättning under kommande år.

    ”Bara under 2019 ökade användningen med 65%”, säger Helen Asker, verksamhetschef på ALIS. ”Konsekvensen är att värdet av en lyssning minskat i motsvarande takt som användningen ökat. Vi har upphovspersoner som reagerat på att deras böcker lyssnas alltmer medan ersättningen ligger på samma nivå eller lägre.”
    ”I takt med att talboksanvändandet ökat har ersättningen till upphovsrättspersoner de facto decimerats under se senaste tio åren, säger Grethe Rottböll, ordförande på Sveriges Författarförbund. ”En bok som du för tio år sen fick 2800 kr i ersättning för gav förra året bara 450 kr. Årets besked om en väsentlig ökning är en glädjande signal men nivåerna måste fortsätta att öka kommande år, något vi också kommer att framföra till kulturdepartementet i februari då vi äskar medel för 2022.”

De författare och översättare vars verk har blivit talbok kommer via mejl eller post att kontaktas av Alis.

Läs mer om talbok och talboksersättning på Alis webbsida