Tack Sveriges fristäder!

Runt om i världen finns krafter i dag som inte skyr några medel för att stoppa det fria ordet. Författare, journalister, konstnärer, musiker och andra kulturutövare som blir måltavlor för dessa krafter. De förföljs, hotas, fängslas och ibland till och med mördas när de använder sig av sina mänskliga rättigheter att fritt uttrycka sig.

Att arbeta för att förföljda och hotade författare, journalister, konstnärer och musiker ska få skydd och komma i säkerhet är en central uppgift för oss undertecknade. I vårt dagliga arbete ser vi hur det behovet hela tiden ökar. Det är ingen överdrift att säga att fristäder som ger skydd åt dessa kulturarbetare behövs mer än någonsin.

Det är därför som vi vill ta detta tillfälle och tacka alla 25 fristäder runt om i Sverige som valt att vara en fristad inom nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN). Tack Region Dalarna, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Piteå, Region Jönköpings län, Region Skåne, Sandviken, Sigtuna, Stockholm, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Västra Götalandsregionen, Växjö, Örebro och Östersund!

Att bli en fristad för förföljda och hotade kulturskapare har blivit en viktig angelägenhet och kulturpolitisk satsning för den enskilda kommunen eller regionen, som oavsett storlek och politisk styrning, på ett väldigt konkret sätt kan stå upp för och befästa samhällets viktigaste grundvalar – demokrati och yttrandefrihet. Tillsammans skickar ni en signal till omvärlden om att ni tydligt står upp för dessa värden.

Vi hoppas att fler städer och regioner blir inspirerade av er och vill följa ert exempel att verka aktivt för demokrati och yttrandefrihet.

Stig Hansén, ordförande, Författarcentrum Riks
Calle Nathanson, ordförande, Ideell kulturallians
Valeria Hedman, ordförande, Illustratörscentrum
Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet
Sara Edström, ordförande, Konstnärernas riksorganisation
Erik Halkjaer, ordförande, Reportrar utan gränser
Petra Brylander, ordförande, Scensverige
Alfons Karabuda, ordförande, Skap
Grethe Rottböll, ordförande, Sveriges Författarförbund
Jesper Bengtsson, ordförande, Svenska PEN
Josefine Engström, ordförande, Svenska tecknare
Lars Ahlström, ordförande, Översättarcentrum