Sveriges Författarförbunds Radiopris 2014 går till författaren, journalisten och radioproducenten Eva Staaf.

Eva Staaf får priset för sin kompromisslösa tro på att världen i första hand består av ord, klanger och atmosfärer sammanfogade till en organisk helhet. Hennes kör av röster banar sig väg genom radiolandskapet, en kör där varje stämma inte bara bär på skaparens eget tonfall utan många gånger bokstavligen är hennes egen.

Lyssna på Eva Staafs programserie Huset mittemot

SFF:s Radiopris utdelas till en litterär upphovsman som bidragit till att befästa och utveckla ljudradions ställning som medium för skön-, fack- eller barn- och ungdomslitterära prestationer.

Prissumman är 50 000 kronor.

Prisutdelningen sker i Författarnas hus, Drottninggatan 88b, torsdagen den 11 december kl 18.30