Pressmeddelande 2021-10-19.
SVT:s Kulturnyheterna plockade upp nyheten och gjorde samma dag en intervju med Stefan Lindberg, medlem i Författarförbundet.

Sveriges Författarförbund välkomnar regeringens utredning av SGI

Vid en pressträff den 19 oktober meddelade regeringen att den tillsätter en utredning för att se över reglerna för sjukpenningsgrundande inkomst, även kallad SGI. Man vill utveckla ett mer modernt system för ökad trygghet, förutsebarhet och förbättrad handläggning.

Regeringen vill särskilt analysera på vilket sätt konstnärer hanteras i nuvarande system med syftet att göra det lättare för frilansare med oregelbundna och ofta låga inkomster – så kallade kombinatörer – att vid behov kunna sjukskriva sig eller ta ut föräldrapenning, det vill säga sådant som varje medborgare normalt har rätt till. Utredningen kommer särskilt att beakta hur stipendier hanteras i systemet när exempelvis en konstnär blir sjuk.

”Att regeringen nu tillsätter denna utredning är välkommet, och verkligen på tiden. Författare, översättare och andra konstutövare har alltid tvingats stå utanför våra sociala trygghetssystem, trots att de tillhör den grupp som – med ministrarnas egna ord – är själva förutsättningen för det öppna och demokratiska samhället”, säger Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund.

Regeringen har utsett Calle Nathanson, VD för Folkets hus och parker, till utredare. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 20 april 2023.

För mer information: Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund, 070 777 58 59.

Illustration: Anna Höglund