Sveriges Författarförbund och bokförlaget Natur & Kultur har träffat ett ramavtal om vilka villkor som skall gälla vid bokutgivning. Det nya avtalet är ett så kallat nettoavtal där royaltyn beräknas på förlagets nettointäkt.

Detta är första gången sedan förhandlingarna mellan Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen strandade i slutet av 90-talet som parterna har ett heltäckande avtal om villkoren mellan Natur & Kultur och Författarförbundets medlemmar.
Parterna har sedan tidigare haft ett avtal som reglerar utgivningen av äldre titlar som e-bok och beställningstryck, men detta är alltså första gången man kommit överens om vad som skall gälla för nya titlar.

Samarbetet runt gemensamma avtal har varit givande för bägge parter och kommer att fortsätta, närmast med diskussioner om ett s.k. f-prisavtal.

Det nya nettoavtalet i korthet:
• Avtalet reglerar samtliga bokformat, beställningstryck, e-böcker, ljudböcker och digitala ljudfiler
• Justerade royaltynivåer för alla format
• Separata rättighetsförvärv för varje format (bok, e-bok, ljud)
• Garantihonorar vid varje rättighetsförvärv och ny utgåva, samt ökad garantinivå

De villkor som förhandlats fram för digitala format som e-bok och print-on-demand, där marknaden förändras i snabb takt, kommer regelbundet genomlysas vid gemensamma uppföljningar.

– Det är glädjande att se att Natur & Kultur investerar i relationen med sina allmänlitterära författare. Avtalet ger både författare och förlag en trygg och stabil grund att stå på i en bokmarknad som förändras i en allt snabbare takt, säger Gunnar Ardelius, ordförande i Sveriges Författarförbund.

– Relationen till författarna är de viktigaste på ett förlag och det är självklart att den ska regleras i ett ramavtal, för författarnas trygghet. Vi har enats om ett dynamiskt avtal som på ett bra sätt fångar upp de förändringar som bokbranschen nu går igenom, med digitalisering, och nya återförsäljare och distributörer, säger Richard Herold, förlagschef för Natur & Kultur Allmänlitteratur.

Avtalet börjar gälla efter sommaren.

I förhandlingsdelegationen ingick Gunnar Ardelius, ordförande Sveriges Författarförbund och Thorbjörn Öström, förbundsjurist Sveriges Författarförbund, Richard Herold, förlagschef Allmänlitteratur Natur & Kultur och Rickard Wallentin, advokat.

För mer information:
Gunnar Ardelius, Ordförande Sveriges Författarförbund,
tel. 073-945 01 15
Richard Herold, Förlagschef Natur & Kultur, tel. 070-230 70 82