Pressinformation
15 december 2021

Sveriges Författarförbund och Bonnierförlagen har idag kommit överens om ett nytt översättaravtal. Det nya avtalet består av ett samarbetsavtal med grundvillkor samt minimihonorarsvillkor och innebär förändringar i avtalstid och ersättningsmodell.

Det nya avtalet ersätter det befintliga från 2018 och innebär förändringar i avtalstid och ersättningsmodell. Branschstandarden bibehålls, men kompletteras med en ny ersättningsmodell som tar höjd för när utgivning sträcker sig över lång tid, vilket allt oftare är fallet vid digital utgivning. Avtalstiden är enhetlig för alla format och tydligare för översättaren.

Digitaliseringen ställer nya krav

Bokmarknaden är under stor förändring och varje avtal som tecknas kommer att vara med och avgöra litteraturområdets framtid.Det senaste året har Bonnierförlagen och Sveriges Författarförbund intensifierat dialog och samarbete för att skapa en samsyn på bokmarknaden med dess nya möjligheter och utmaningar.

”Att knyta avtal handlar inte bara om att bevaka rättigheter utan också om att öva sig i att se den andres perspektiv. Vi är därför glada över att denna förhandling fått ta tid och skötts med lyhördhet från motpartens sida. Nu har vi äntligen ett nytt översättaravtal på plats”, säger Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll.

”Det avtal vi nu enats om är modernt, tydligt och anpassat till en utgivning med allt större digitala inslag. Det nya avtalet ger översättarna en större tydlighet gällande avtalstiden jämfört med branschstandard och möjlighet till ytterligare ersättning vid en lång utgivning. Samtidigt ger det Bonnierförlagens översatta verk de bästa förutsättningarna att nå så många läsare som möjligt i alla format”, säger Mattias Fyrenius, vd på Bonnierförlagen.

Avtalet börjar gälla den 1 februari 2022 och gäller under minst fem år.

På fotot: Grethe Rottböll och Mattias Fyrenius
Fotograf: Andreas Norman