Den iranska ”moralpolisens” mord på 22-åriga Jina Mahsa Amini den 16 september utlöste massiva protester över hela Iran. Protesterna i Iran fortsätter alltsedan dess och enligt oberoende källor har hittills cirka 15 000 personer gripits och över 400 har dödats, varav cirka 50 under 18 år. Bland de arresterade finns över 20 journalister och författare, vissa medlemmar i det iranska författarförbundet.

Alla iranier som öppet protesterar, kvinnorna som slänger slöjan och skolbarnen som ifrågasätter regimens totalitära metoder, visar ett ofattbart mod. Det iranska folkets frihetskamp förtjänar Sveriges och omvärldens stöd. Sveriges Författarförbund och Författarcentrum uttalar härmed vår bestörtning över den iranska regimens agerande mot sin befolkning, och ger vårt fulla stöd till våra kollegor och systerorganisationer i kampen för frihet från de könsförtryckande krafter som förnekar sina medborgare så självklara mänskliga rättigheter som yttrandefrihet, jämlikhet och rättvisa.

Författarförbundet, Författarcentrum, Svenska Pen, Reportrar utan gränser med flera organisationer arrangerar den 16 december en manifestation till stöd för det iranska folkets frihetskamp. Manifestationen äger rum på Norrmalmstorg i Stockholm fredag 16 december kl 12.00

Foto: Elnaz Baghlanian