Debattartikel i DN.se 27 maj 2021:

Utvecklingen i Belarus är skrämmande och upprörande. Det utstuderade våldet från statens sida gentemot de egna medborgarna fortsätter. Människor grips, torteras, döms på löpande band och tvingas till liv i exil. Nu vet vi även att de dör i fängelse. Särskilt utsatta är kulturarbetare, journalister och demokratiska aktivister. I tisdags dömdes sju journalister och bloggare till mellan fyra och sju års fängelse för… ja, man vet inte ens för vad, eftersom domstolsförhandlingarna hölls bakom lykta dörrar.

I söndags kapade regimen i Minsk ett flygplan mellan två EU-länder för att gripa journalisten Raman Pratasevitj som levt och verkat i exil inom EU. Han riskerar nu upp till femton års fängelse och i värsta fall dödsstraff. Belarus är ensamt om att tillämpa dödstraff i Europa i dag.

Pratasevitj sällar sig till 28 andra journalister som sitter fängslade i Belarus just nu. I denna siffra ingår inte de sju nyligen dömda – statistiken hinner inte med regimens repressalier. Bara i år har det Belarusiska journalistförbundet (BAJ) noterat 115 individuella övergrepp mot journalister i landet. Under 2020 greps 480 journalister. 97 av dem hölls häktade.

Belarus räknas som det farligaste landet för journalister i Europa. Tryckta och digitala medier är utsatta för en kraftig censur och allt större delar av opinionsbildningen på internet blockeras. Förra veckan genomförde myndigheterna en razzia mot internetportalen tut.by som har varit en viktig nyhetskälla för sju av tio belarusier. Portalen hade redan förlorat sin status som registrerat nyhetsmedium och anklagades för att ha spridit otillåten information. Nu anklagas den för skattebrott och dess oberoende är hotat.

Det som sker i Belarus i dag är formandet av oberäknelig och farlig diktatur med fascismens alla kännetecken.
Enligt PEN Belarus sitter åtta författare fängslade eller i husarrest just nu. Två av dem räknas även som journalister av BAJ. Det finns exempel på bokupplagor som stoppats, razzior, hot mot förlag och en växande censur av bokutgivningen i landet.

Antalet politiska fångar uppgår, enligt människorättsorganisationen Viasna, för tillfället till 421 stycken. Tiotusentals har varit gripna, förhörda, misshandlade och fått sina hem genomsökta.

Vi, företrädare för Sveriges Författarförbund, Svenska PEN och Journalistförbundet, kräver att regeringen vidtar kraftigaste möjliga åtgärder mot regimen i Belarus, såväl på bilateral- som på EU-nivå. Utsatta kulturarbetare och journalister måste garanteras skydd i Sverige och andra EU-länder. Allt samarbete med civilt samhälle och oberoende medier i Belarus måste ges grönt ljus och prioriteras. Statliga organ och institutioner som ansvarar för internationellt samarbete måste ges tillfälliga uppdrag att koncentrera uppmärksamhet och resurser på icke-statlig sektor i Belarus.

Det som sker i Belarus i dag är formandet av oberäknelig och farlig diktatur med fascismens alla kännetecken. Diktaturen utgör en stor fara för de egna medborgarna och för omvärlden. Därför är det nödvändigt att vi inte släpper på uppmärksamheten utan omgående använder alla resurser som står till buds för att stoppa den.

Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund
Jesper Bengtsson, ordförande i Svenska Pen
Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet