Sveriges Författarförbund jobbar med AI på flera olika sätt. Dels utreder vi vilka författare som finns i databasen Books3 som nämns i inslaget, för att se om vi behöver vidta eventuella rättsliga åtgärder. Här handlar det om ett rent upphovsrättsligt intrång. Dels handlar det om den nya upphovsrättslagstiftningen som började gälla den 1 januari 2023 som är otydlig, vissa hävdar att bolag får använda författares verk för generativ AI utan fråga om lov.

Förbundsjurist Åsa Anesäter intervjuad i SR:s kulturnytt (2023-10-11):

Just nu är det en stor rättsosäkerhet. Vi har stora bolag som profiterar på upphovspersonernas, författarnas, verk.

Läs mer om hur Författarförbundet arbetar med AI.