Den 17 oktober 2021 är det sex år sedan kinesiska myndigheter frihetsberövade den svenske medborgaren, bokförläggaren och poeten Gui Minhai under hans semesterresa i Thailand. Hans ”brott” är med stor sannolikhet att ha publicerat regimkritiska böcker. I fjol dömdes Gui Minhai till tio års fängelse i en pseudodomstol för att ha ”tillhandahållit information till utlandet”.

I samband med att Gui Minhai varit kidnappad i sex år anordnas en stödmanifestation för hans frihet fredagen den 15 oktober kl. 12.00–13.00 utanför Kinas ambassad på Lidovägen 8, Djurgårdsbrunnviken i Stockholm.

Kurdo Baksi är initiativtagare till manifestationen som genomförs med stöd av Sveriges Författarförbund, Svenska Pen, Svenska Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Svenska Förläggareföreningen och Reportrar utan gränser.

Medverkande

Fredrik Fällman, Styrelseledamot i Svenska PEN och sinolog
Helena Giertta, chefredaktör för tidningen Journalisten
Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser
Martin Kaunitz, Gui Minhais förläggare i Sverige
Hanna Nyberg, ordförande i SJF:s yttrandefrihetsgrupp och ledamot i SJF:s förbundsstyrelse
Karin Olsson, biträdande chefredaktör och kulturchef på Expressen
Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund
Lars Ströman, politisk redaktör på Nerikes Allehanda
Med flera