Sveriges Författarförbund utlyser stipendier ur Författarnas Kopieringsfond. Berättigade att söka stipendier ur Författarnas kopieringsfond är författare och översättare av skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur – det vill säga den så kallade allmänlitteraturen (inklusive kulturjournalistik) – samt författare och översättare av utgivna dramatiska verk vilkas verk kan ha kopierats i undervisningsverksamhet på universitet, högskola eller skola i Sverige.

Sökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund.

Ansökningsperioden 2016 är över. Håll utkik på forfattarforbundet.se efter nästa ansökningstillfälle.