Sveriges Författarförbund och Läromedelsförfattarna utlyser gemensamt ett antal punktstipendier om totalt 79 600 kr. Beloppen varierar och fördelas av en särskild jury. Medlen kommer från Copyswede. Ersättningen har inte kunnat fördelas individuellt utan fördelas genom stipendier istället.

Om du har medverkat i eller ditt verk har nyttjats i andra tv-kanaler som finns tillgängliga i Sverige än SVT 1 och 2, TV3, TV4 och Kanal 5 under åren 2015-2017, kan du ansöka om tv-stipendium.

Berättigade att söka stipendierna är litterära upphovspersoner såsom skön-, fack- och barn och ungdomsförfattare, författare till läromedel och kurslitteratur samt översättare inom nämnda litteraturområden. Har du medverkat i eller ditt verk nyttjats i någon annan än ovan angivna kanaler, är du behörig att ansöka om tv-stipendium.

Dramatiska verk omfattas inte. Medverkan som anställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund eller Läromedelsförfattarna.

Ansökan ska ha inkommit till Sveriges Författarförbund senast torsdag 30 januari 2020 på adress Box 3157, 103 63 Stockholm eller info@forfattarforbundet.se. Skriv ”Tv-stipendium” på kuvertet eller i ärenderaden. Ansökningsblankett tv-stipendium

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Författare och översättare
Irma Håkansson Eiritz, 08-545 132 14,
irma.hakansson-eiritz@forfattarforbundet.se

Författare till läromedel och kurslitteratur
Maria Ljungdahl, 08-440 84 80,
maria.ljungdahl@laromedelsforfattarna.se