superminiutropAnsökan ska vara Sveriges Författarförbund tillhanda senast 18 september 2018.

 

Om du har medverkat i eller ditt verk nyttjats eller kopierats i TV kan du ansöka om TV-stipendier. Sveriges Författarförbund utlyser ett antal punktstipendier med varierande belopp från Copyswede-ersättningar. Den här gången gäller medlen program som låg i SVT:s digitala arkiv Öppet Arkiv (www.oppetarkiv.se) åren 2013 och 2014 och som inte kan fördelas individuellt.

Berättigade att söka stipendierna är litterära upphovsmän såsom skön-, fack-,
barn- och ungdomsförfattare samt översättare inom nämnda litteraturområden. Har du medverkat i program eller om ditt verk nyttjats i Öppet Arkiv, är du behörig att ansöka om stipendium. Dramatiska verk omfattas inte. Medverkan som anställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund.

Ansökningsblanketten hittar du här