TV-stipendier avser medel från Copyswede-ersättningar som inte har kunnat betalas ut till individuella upphovspersoner. Beloppen varierar och fördelas av en stipendienämnd tillsatt av Författarförbundets styrelse.

Berättigade att söka stipendierna är litterära upphovsmän såsom skön-, fack-, barn- och ungdomsboksförfattare samt översättare inom nämnda litteraturområden. Har du medverkat i program eller om ditt verk nyttjats i Öppet Arkiv, är du behörig att ansöka om stipendium. Dramatiska verk omfattas inte. Medverkan som anställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund.