Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

Sveriges Författarförbund och Läromedelsförfattarna utlyser gemensamt ett antal punktstipendier. Beloppen varierar och fördelas av en särskild jury. Medlen kommer från Copyswede. Ersättningen har inte kunnat fördelas individuellt utan fördelas genom stipendier istället.

Om du har medverkat i eller ditt verk har nyttjats i andra tv-kanaler som finns tillgängliga i Sverige än SVT 1 och 2, TV3, TV4 och Kanal 5, kan du ansöka om tv-stipendium.

Berättigade att söka stipendierna är litterära upphovspersoner såsom skön-, fack- och barn och ungdomsförfattare, författare till läromedel och kurslitteratur samt översättare inom nämnda litteraturområden. Har du medverkat i eller ditt verk nyttjats i någon annan än ovan angivna kanaler, är du behörig att ansöka om tv-stipendium.

Dramatiska verk omfattas inte. Medverkan som anställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund eller Läromedelsförfattarna.