Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

Radiostipendierna utgörs av medel från Copyswede och är ersättningar som inte har kunnat betalas ut till individuella upphovspersoner. Beloppen varierar och fördelas av en stipendienämnd tillsatt av Författarförbundets styrelse.

Berättigade att söka stipendium är alla fritt arbetande litterära upphovsmän såsom skön-, fack- och barn- och ungdomsförfattare, översättare, kulturskribenter och journalister vilkas texter eller egna radioinslag sänts i Sveriges Radio (P1, P2, P3, P4) under 2022 och framåt. Dramatiska verk omfattas inte. Medverkan som fast anställd eller projektanställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund.

Som medlem i Författarförbundet kommer du att få ett mejl med en direktlänk till ansökningsformuläret.

Om du inte är medlem i Författarförbundet, använd formuläret som publiceras här under utlysningsperioden. Ansökan utgörs enbart av ansökningsformuläret, inga verk ska skickas in.