superminiutropAnsökan ska vara Sveriges Författarförbund tillhanda senast 18 september.

 

Härmed utlyses radiostipendier om totalt 170 000 kronor. Medlen kommer från Copyswede-ersättningar som inte har kunnat betalas ut till individuella upphovspersoner och omfattar texter eller radioinslag i SR under 2017 och framåt.

Berättigade att söka stipendium är alla fritt arbetande litterära upphovsmän såsom skön-, fack- och barn- och ungdomsförfattare, översättare, kulturskribenter och journalister vilkas texter eller egna radioinslag sänts i Sveriges Radio (P1, P2, P3, P4). Dramatiska verk omfattas inte. Medverkan som fast anställd eller projektanställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund.

Här hittar du ansökningsblanketten