superminiutropHär kommer nästa ansökningsperiod att meddelas

 

Punktstipendier från Sveriges Författarförbund. Beloppen varierar och fördelas av en jury tillsatt av Författarförbundets styrelse. Medlen kommer från Copyswede-ersättningar och avser kopiering av verk i både public service radiokanaler och reklamradio.

Berättigade att söka stipendierna är litterära upphovsmän såsom skön-, fack- och barn och ungdomsförfattare samt litterära översättare. Har du medverkat i eller ditt verk nyttjats i radio under angiven tidsperiod, är du behörig att ansöka om radiokopieringsstipendium. Dramatiska verk omfattas inte. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund.