Öppet arkiv-stipendierna kan sökas vart fjärde år. Medlen utgörs av Copyswede-ersättningar och avser program som varit tillgängliga i SVT:s digitala Öppet arkiv (www.oppetarkiv.se) under en viss period – vilken period aviseras i samband med att stipendierna utlyses – och som inte har kunnat fördelas individuellt.

Berättigade att söka stipendierna är litterära upphovspersoner såsom skön-, fack-, barn- och ungdomsförfattare samt översättare inom nämnda litteraturområden. Dramatik omfattas inte.

Medverkan som anställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund.

Om du har medverkat i program eller om ditt verk nyttjats i Öppet arkiv under den period som aviseras vid utlysningen av stipendierna, och inte redan har erhållit individuell ersättning, är du behörig att söka stipendiet.

Ansökan

Ansökan kommer att kunna göras 2026 igen. Ansökningsblankett finns tillgänglig här under utlysningsperioden.

Frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakta kansliet, info@forfattarforbundet.se, 08-545 132 00.