Ansökningsperioden är öppen 1 september till 1 oktober.

 

Nu kan du ansöka om kopieringsstipendier!

Sveriges Författarförbund utlyser härmed stipendier ur Författarnas Kopieringsfond.
Stipendiemedlen utgörs av kopieringsersättning från skola och högskola och grundförutsättningen för stipendium är att verket ska vara möjligt att kopiera för undervisningsändamål.

Ansökan ska göras på särskild blankett, som kan fyllas i digitalt, laddas ner här eller beställas från Författarförbundets kansli: 08-545 132 00 eller fotokop@forfattarforbundet.se.

Digital ansökan:
Medlemmar ansöker genom att logga in i medlemsdatabasen https://movits.sff.info.

Övriga ansöker via denna länk: https://movits.sff.info/kopieringsfonden

Ladda ned blankett här fkf_blankett_18

Ansökan ska vara poststämplad, inskickad eller lämnad till kansliet senast 1 oktober. Vi tar inte emot ansökningar per e-post.

Kopieringsfonden
c/o Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63 Stockholm

Besöksadress:
Författarnas Hus, Drottninggatan 88 B, Stockholm

 

Författarnas kopieringsfond är en stipendienämnd inom Sveriges Författarförbund som har till uppgift att bland enskilda upphovsmän utlysa och fördela medel avseende ersättning för skolornas, högskolornas och universitetens kopiering ur litterära verk. Stipendiemedlen erhåller Sveriges Författarförbund genom den upphovsrättsliga förvaltningsorganisationen Bonus Copyright Access. Stipendierna är skattefria hos mottagaren.

Vem kan söka kopieringsstipendier?

Berättigade att söka stipendier ur Författarnas kopieringsfond är författare och översättare av skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur – det vill säga den så kallade allmänlitteraturen (inklusive kulturjournalistik) – samt författare och översättare av utgivna dramatiska verk vilkas verk kan ha kopierats i undervisningsverksamhet i universitet, högskola eller skola i Sverige.

Läromedelsförfattare hänvisas till Sveriges Läromedelsförfattares Förbund,som hanterar ersättningen för kopiering ur läromedel.

Illustratörer och grafiska formgivare hänvisas till Svenska Tecknare, som också delar ut kopieringsstipendier.

Journalister (med undantag för kulturjournalister) hänvisas till Journalistförbundet som hanterar ersättning för kopiering av texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller bilder publicerade i svenska böcker.