Författarnas kopieringsfond är en stipendienämnd inom Sveriges Författarförbund som har till uppgift att bland enskilda upphovsmän utlysa och fördela medel avseende ersättning för skolornas, högskolornas och universitetens kopiering ur litterära verk. Stipendiemedlen erhåller Sveriges Författarförbund genom den upphovsrättsliga förvaltningsorganisationen Bonus Copyright Access. Stipendierna är skattefria hos mottagaren.

Vem kan söka kopieringsstipendium?

Berättigade att söka stipendier ur Författarnas kopieringsfond är författare och översättare av skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur, inklusive kulturjournalistik, samt författare och översättare av utgivna dramatiska verk

Författarnas kopieringsfond fördelar de medel som skolor, högskolor och universitet erlägger för rätten att i undervisningssyfte kopiera ur litterära verk. En nämnd utsedd av Sveriges Författarförbunds årsstämma bedömer i vilken utsträckning den sökandes verk kan ha kopierats i undervisningssyfte.

Hur och när stipendiet kan sökas

Om du är medlem i Författarförbundet ansöker du via den länk som den 1 september skickades via mejl.
Om du inte är medlem ansöker du digitalt via länken Författarnas kopieringsfond – ansökan för icke-medlemmar.
Om du önskar göra ansökan på papper, rekvirera ansöknings- och verkförteckningsblankett från kopieringsfonden@forfattarforbundet.se eller per telefon, 08-545 132 00.

Nytt för i år är att en verkförteckning ska bifogas ansökan. Detta för att underlätta stipendienämndens arbete. Om du inte har en verkförteckning sammanställd sedan tidigare, kan du ladda ned och fylla i den pdf som finns i det digitala ansökningsformuläret.

Ansökningsperioden är den 1 september – 1 oktober 2021.

Stipendiebesked

Stipendiebesked lämnas via mejl i vecka 49.

Andra organisationer som hanterar kopieringsstipendier

  • Läromedelsförfattare hänvisas till Läromedelsförfattarna, som hanterar ersättningen för kopiering ur läromedel.
  • Illustratörer och grafiska formgivare hänvisas till Svenska Tecknare.
  • Journalister (med undantag för kulturjournalister) hänvisas till Journalistförbundet som hanterar ersättning för kopiering av texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller bilder publicerade i svenska böcker.