Vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som kommer in före eller efter ansökningsperioden.

 

Dagmar och Henning Billstrands fond utlyser stipendier till att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka medlemmar.

Stipendierna utlyses en gång per år via medlemsutskick.

Ytterligare information lämnas av Irma Håkansson Eiritz, 08-545 132 14.