I syfte att främja individers kreativitet och möten, erbjuder Mannaminne i Nordingrå, Höga kusten, vistelsestipendier för två personer om vardera två veckor på Mannaminnes område i maj.

I stipendiet ingår tillgång till boende med toalett och dusch, arbetsplats samt 5 000 kronor som kan användas för att täcka egna kostnader i samband med vistelsen. Stipendiaten får även reseersättning upp till 2000 kronor.

Vistelse 1: Boenderum med självhushåll + arbetsplats i Bagarstugan eller biblioteket

Vistelse 2: Boenderum med självhushåll + arbetsplats i Bagarstugan eller biblioteket

Ansökningarna bör visa hur den sökande delar Mannaminnes grundläggande värderingar om människors lika värde, gemensamma ansvar och framtidstro. Vistelsen ska helst användas för ett arbete med koppling till dessa värderingar och Mannaminne som konstverk, plats och idé. Sökanden som har möjlighet att stanna hela perioden (17-31 maj) prioriteras.

Mannaminnes vistelsestipendium inrättades året 2022. Det första årens två stipendiater uppskattade uppläggets informella, välkomnande upplägg.

Mer information på Mannaminnes webbplats.