Arbetsstipendierna utlyses och administreras av författarfonden (www.svff.se). Vid frågor och för att beställa ansökningsblanketter, kontakta författarfonden på 08-440 45 50 eller svff@svff.se

Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella ersättningar (statistiskt beräknade eller särskild biblioteksersättning), dels i form av olika typer av bidrag och stipendier till upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer.

Utöver biblioteksersättningen fördelar författarfonden också olika statliga stöd och bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker. Två gånger om året utlyses arbetsstipendium och fem gånger om året kan du söka bidrag för resor och internationella utbyten hos författarfonden.