Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater. Kulturstipendierna ska uppmuntra till nyskapande arbeten om tro- och livsfrågor, och utbyten mellan kulturutövare och kyrka. Stipendierna kan sökas av konstnärer inom alla konstformer, eller av församlingar och institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med kulturarbetare.

Den sammanlagda stipendiesumman uppgår till 500 000 kronor. Stipendierna kan sökas varje år under perioden 15 mars-15 maj.

Ansökningsformulär och ytterligare information finns på Svenska kyrkans hemsida.