Akademien delar årligen ut bidrag till en mängd kulturella ändamål, med anknytning till Akademiens intresseområden. Som exempel kan nämnas stöd till olika typer av litterära festivaler eller seminarier. I dokumenten nedan finns en ansökan att fylla i samt våra riktlinjer med information om att söka bidrag. Ansökan ska kompletteras med projektbeskrivning inkl. budget och för organisation även registreringsbevis/registerutdrag.

Ansökningar behandlas vid fyra tillfällen per år. Ansökan för respektive period skall vara Svenska Akademien tillhanda senast 1 februari, 1 maj, 15 augusti och 1 november. 

Här hittar du ansökningsblankett och mer information.