superminiutrop

Ansökningsperioden är 1 februari – 1 april.

Skandinaviska föreningen i Rom (Circolo Scandinavo) utlyser vistelsestipendier till nordiska konstutövare. Det finns fem rum i det centralt belägna 1400-talshuset i Rom.

Information om Skandinaviska föreningen, konstnärshuset och ansökningsprocessen finns på Circolo Scandinavos Facebook-sida.