För att fortsätta arbetet med att stimulera och utveckla författarskap, stärka och gynna litteratur som konstform och skapa bättre förutsättningar för litterära upphovspersoner i länet har Litteraturnod Vimmerby instiftat ett författarstipendium.

Man måste vara skriven i Kalmar län för att kunna ta del av stipendiet som är på 50 000 kr. Författare söker med ett aktuellt projekt och tillsättningen görs med hjälp av en jury. Mottagaren inbjuds under stipendieperioden att delta i ett par nationella eller regionala litterära arrangemang.

Alla genrer beaktas, men vi välkomnar särskilt barn- och ungdomsförfattare att söka eftersom det är ett prioriterat område för oss utifrån vårt uppdrag att vara med och förvalta det kulturella arvet efter Astrid Lindgren. Läs mer på Litteraturnod Vimmerbys hemsida.