Stiftelsen Kummelnäs delar årligen ut Lilly och Tage Fridhs stipendium för unga författare. Välkommen att söka är du som är född tidigast 1988 och skriver skönlitteratur eller sakprosa för vuxna och/eller barn och ungdomar. Du ska ha publicerat minst ett verk, på papper eller digitalt. I din ansökan, på högst en A4- sida, vill vi att du berättar om pågående projekt och eventuell utgivning, både digital och i pappersform. Ange din årsinkomst för 2022.

Din ansökan, som ska vara poststämplad senast den 15 augusti, skickas till:
Advokatfirman Lilliecrona Östermalmstorg 1, 3 tr 114 42 Stockholm

Frågor om stipendiet besvaras inte av Författarförbundet utan av Ing-Britt Björklund, styrelseledamot i Stiftelsen Kummelnäs: ingbrittb@gmail.com

Kjell Fridh, som instiftade stipendiet, var författare, journalist och översättare. Han skrev ett tiotal romaner, varav den mest kända är ”Nattens konung”, en allegori om samhällsutvecklingen som fick stor uppmärksamhet och god kritik. Den trycktes också som pocket i serien ”En bok för alla”. En annan uppmärksammad roman är ”Östersjöns pärla”, som beskriver det tidvis hårda livet på Gotska Sandön. Kjell Fridh skrev dessutom några pjäser, vilka dock aldrig har satts upp.

Som journalist hade Kjell Fridh ett brett register och skrev om olika ämnesområden från ekonomi till konsten att åka skateboard. Han översatte främst ungdomslitteratur från engelska till svenska, däribland böcker om flygaresset Biggles.

Kjell Fridh var bosatt i Stockholm och dog 2008, endast 54 år gammal. Han hade sedan barnsben tillbringat somrarna i Kummelnäs utanför Stockholm. Där hade hans morfar ursprungligen låtit uppföra en fritidsbostad. Fastigheten i Kummelnäs hade stor betydelse för Kjell Fridhs författarskap och när han dog tillföll fastigheten en för ändamålet nybildad stiftelse.

På så sätt kom Stiftelsen Kummelnäs att äga en fritidsfastighet i Kummelnäs. Enligt Kjell Fridhs testamentariska instruktioner skulle stiftelsen genom fastigheten i Kummelnäs ”visa hur livet där en gång levdes” och – om det fanns intresse – visa för allmänheten vad som åtminstone sommartid hade varit hans författarbostad.

Eftersom fastigheten inte fick hyras ut och det inte fanns några övriga intäkter som täckte kostnaderna, kunde stiftelsen i förlängningen inte behålla fastigheten. Den såldes under 2015. Kjell Fridh hade också i sitt testamente förutsett att fastigheten kunde komma att säljas och han hade lämnat vissa instruktioner om försäljningen. Samtidigt innehöll testamentet särskilda villkor om hur ett eventuellt överskott i stiftelsen skulle förvaltas.

Som ett resultat av fastighetsförsäljningen förvaltar alltså Stiftelsen Kummelnäs ett kapital vars avkastning enligt villkoren i testamentet ska användas för stipendier. Sedan 2017 har stiftelsen därför som ändamål att dela ut stipendier till unga författare till minne av Kjell Fridhs föräldrar Lilly och Tage Fridh.

Stipendierna delas ut av stiftelsens styrelse. Den består enligt villkoren i testamentet av en advokat och en representant för Sveriges Författarförbund. Styrelsen anlitar också en utomstående expert för att medverka vid urvalet av stipendiater.