Varje år får våra stipendiater tillbringa några inspirerande veckor här i det hus som en gång beboddes av konstnären Axel Sjöberg på Långviksskär. Många kända konstnärer och författare har hämtat inspiration här sedan 1986.

Du som söker har gärna ett aktivt intresse för skärgården, t ex dess historia, befolkning, natur och kultur. Stipendierna är avsedda att ge inspiration åt den som på ett kvalificerat sätt utövar konstarter inom Axel Sjöbergs verksamhetsområde: teckning, måleri, författarskap samt fotografi.

För mer information om stipendieperioder och ansökningsförfarande, besök Skärgårdsstiftelsens hemsida.