Arbetarskrivares Stipendium har delats ut sedan 1995. Stipendiesumman, på 5000 kronor, delas ut en gång om året, alltid på föreningens årsmöte i mars. Stipendiet är tänkt att gå till en lovande skribent som ännu inte kommit ut med någon egen bok. Bidragen kan vara noveller, dikter eller utdrag ur något större verk som inte varit publicerat tidigare. Det sammanlagda omfånget får inte överskrida 15 000 tecken inkl. blanksteg med typsnitt Times New Roman 11 p. (motsvarar ungefär 6 A4-sidor med radavstånd 1,5 ). Stipendiekommittén önskar texter som skildrar dagens samhälle, arbetsliv eller sociala sammanhang.

Du som söker stipendiet måste vara anonym. Namn och kontaktuppgifter bifogas i ett separat slutet kuvert, med titeln på utsidan, och får inte öppnas förrän vinnaren är utsedd. Insända texter returneras inte.

Ansökningstiden går ut den 15 januari 2024, mer information hittar du här.