Kulturnämnden i Västra Götaland har beslutat att ge Strömstad i uppdrag att under tre år etablera ett författar- och översättarresidens med satelliter i Västra Götaland. Satelliterna är Åmål, Alingsås och Partille. Huvudort och satelliter kommer att ta emot svenska och utländska författare och översättare under kortare perioder och ge dem möjlighet att bo och arbeta i en lugn och inspirerande miljö. De kommer också att ges möjlighet att knyta kontakter med kollegor på lokal, regional och nationell nivå. Residensen kommer att samarbeta med fristäderna i regionen för att ge ytterligare möjligheter till kulturella utbyten.

AIR Litteratur Västra Götalands vistelsestipendium tillhandahåller fritt boende i en månad och SEK 5000 för omkostnader (resa och uppehälle).

Syftet med programmet är att stödja litterärt arbete, dialog och utbyte. Vi bjuder in författare och översättare till månadslånga arbetsvistelser i Strömstad, Åmål, Alingsås och Partille/Jonsered.

För mer information och ansökningsblankett besök AIR Litteratur Västra Götalands hemsida.

(For more information please visit the AIR Litteratur Västra Götaland website).