AIR Litteratur Västra Götaland ger författare och översättare från hela världen plats och tid till konstnärlig utveckling genom att erbjuda residensvistelser på flera platser i Västra Götaland. Residensen fokuserar på konstnärligt undersökande arbete och ger möjlighet till inspiration och fördjupning.

Syftet med residensprogrammet AIR Litteratur Västra Götaland är att stödja litteraturen som konstform, litterära utövare och litterärt arbete med dialog och utbyte.

Under 2021 har AIR Litteratur Västra Götaland tre olika inriktningar på residensprogrammen:
AIR Litteratur vistelsestipendium – residens på Villa Martinson i Jonsered.
AIR Litteratur bibliotek – residensprogram i samarbete med bibliotek i Västra Götaland.
AIR Litteratur plats och kultur – residensprogram i samarbete med fria kulturaktörer i Västra Götaland.

Observera att de olika programmen har olika utlysningstider.

För mer information och ansökningsblankett besök AIR Litteratur Västra Götalands hemsida.

(For more information please visit the AIR Litteratur Västra Götaland website).