Är du verksam som författare eller översättare?

Behöver du tillgång till ett eget rum? Söker du arbetsro och ny inspiration? Nu kan du söka en månads vistelsestipendium under november 2023, inom ramen för AIR Litteratur Västra Götaland. Sök senast 10 april.

Vistelsestipendiet innebär en månads fritt boende och tillgång till arbetslokal. Stipendiesumman är 20 000 SEK. I vistelsestipendierna där värden är ett bibliotek eller en fri kulturaktör ingår dessutom ett författararvode på 7 500 SEK för ett offentligt framträdande som arrangeras under vistelsen, i samråd med värden.

Sammanlagt utlyser vi femton vistelsestipendier under 2023, på elva platser i Västra Götalandsregionen. Samtliga stipendievistelser äger rum i november 2023.

Ansökan

Vi tar emot ansökningar från litterärt verksamma personer, till exempel författare och översättare, från hela världen.Under 2023 kommer vi särskilt att välkomna ansökningar från författare och översättare verksamma i Unescos nätverk för kreativa städer inom området litteratur samt författare och översättare aktiva inom Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.Sök senast 10 april.

För mer information och ansökningsblankett besök AIR Litteratur Västra Götalands hemsida.

(For more information please visit the AIR Litteratur Västra Götaland website).