Anders Frostenssons stiftelse har som uppgift att stimulera skapandet av ny psalm – detta sker genom att årligen utdela stipendier och att driva en 2-årig Psalmskola. Stipendiet består av 30 000 kronor och särskilt unga psalmförfattare uppmuntras att skicka in en ansökan.

Ansökan om ”Stora Psalmförfattarstipendiet” sker genom Anders Frostenssons stiftelses hemsida.