För att snabbt kunna stötta fria kulturutövare i en tid då många drabbats hårt har Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götaland beslutat att utlysa 25 stipendier för enskilt residensarbete, under rubriken Residency at Home.

Här får professionella fria utövare i Västra Götaland, från alla konst- och kulturområden, möjlighet till ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik.

Tio residensstipendier är vikta till utövare inom litteraturområdet som en del av residensprogrammet AIR Litteratur Västra Götaland. Övriga stipendier fördelas utifrån antal sökande med uppfyllda kriterier från respektive konstområde.

Residensen är fyra veckor långa, där residenskonstnärerna kan förlägga sitt arbete när de vill maj–september.

Läs mer.