TILL KULTURDEPARTEMENTET 2023-03-27

Stå upp för principen om armlängds avstånd!

Sveriges författare och översättare är djupt oroade över den senare tidens kränkningar av den demokratiska principen om armlängds avstånd mellan politiker och kulturutbudets innehåll som inträffat under hösten och våren. Flera kulturinstitutioner har tillsammans påtalat allvaret i situationen i ett debattinlägg i Göteborgs-Posten. Bland annat har läsfrämjande programpunkter för barn på bibliotek drabbats av försök till politiska förbud.

Vi uttrycker vårt starka och fasta avståndstagande mot de politiska idéer som framförts av representanter för Sverigedemokraterna om att från politiskt håll kunna stoppa ”opassande” kultur.

Författarförbundets stadgar vilar på yttrandefrihetens grund. Vi menar att det fria ordet är en grundbult i vår demokrati. Att via litteraturen utforska vad det är att vara människa, öppna för nya perspektiv och spegla vår omvärld är en av demokratins förutsättningar.

Om det fria ordet skulle inskränkas, anses opassande förbjudas eller censureras från politiskt håll på exempelvis kommunala bibliotek betyder det början på slutet för oss som demokratisk nation.

Det är nödvändigt att vi motsätter oss alla former av inskränkningar vad gäller författares och översättares möjligheter att utföra sitt professionella värv.

Läsare och författare ska inte behöva be politiker om lov för att få läsa informera eller mötas offentligt kring litterära verk. Arrangörer ska självklart fritt kunna välja programpunkter och de fall där de utsätts för hot och hat kunna räkna med ett starkt stöd av staten.

Vi uppmanar därför regeringen att tydligt och bestämt stå upp för principen om armlängds avstånd.

Sveriges Författarförbund

Kontakt: Grethe Rottböll, ordförande för Sveriges Författarförbund, 070 777 58 59.