Denna vecka presenterar SR Kulturnytt ett antal inslag och artiklar om de litterära översättarnas villkor. Inslagen bygger på en undersökning som SR har genomfört bland Författarförbundets översättarsektions medlemmar och Översättarcentrums medlemmar.

Bara var fjärde översättare kan leva på sitt yrke

Annakarin Thorburn: ”Något i branschen är fel”

Topplöner saknas bland översättarna

Förläggarna om översättarnas villkor

Gunnar Ardelius: ”Gäller att se till att översättarna uppvärderas”

Utbildning viktigt för översättarnas status

Tidspressen påverkar kvaliteten

Metod och resultat för SRs undersökning