Julius Bomholts hus, Sønderho, Fanø

”Digterhjemmet” i Sønderho erbjuder ett äldre men renoverat och fullt möblerat boende som kan sökas av nordiska författare för vistelse om tre månader med möjlighet till förlängning. Den boende ombesörjer själv kostnaderna för uppehälle, uppvärmning (el och/eller öppen spis), elförbrukning, telefon och städning, samt uppbär ansvar för husets inventarier.

För mer information om ansökan klicka här, ring 7616 1907 eller maila till biblio@esbjergkommune.dk

Sista ansökningsdag är 15 april 2016 och ansökan ska skickas till biblio@esbjergkommune.dk

Esbjergs kommun administrerar egendomen.