Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra insatser inom områden såsom litteratur, musik, bildkonst, teater, dans, folkbildning och konsthantverk, eller för dem som gjort en betydande kulturell gärning. Den totala stipendiesumman är 220 000 kr.

Konstnärligt utvecklingsstöd innebär flerårigt stöd för att ge professionella kulturutövare möjlighet till utveckling och förnyelse. Stödet ska i första hand täcka utvecklingskostnader som inte kan finansieras på annat sätt och det riktar sig främst till små kulturgrupper eller enskilda utövare. Mottagaren får upp till 100 000 kr per år under en period av högst två år.

Behöriga att tilldelas stipendier eller utvecklingsstöd är personer som har verksamhet förlagd till, eller bor i, Uppsala län.

Sista ansökningsdag är 15 november 2016.

För mer information samt ansökningsblankett besök Landstinget i Uppsala läns hemsida.