Så här skriver Författarfonden på sin hemsida:

Pandemin och spridningen av covid-19 försämrade kraftigt möjligheterna till internationella utbyten och samarbeten för alla litterärt yrkesverksamma.

Författarfonden ser gärna att det internationella utbytet tar fart igen, och efter åren med pandemin vill vi särskilt betona möjligheten att söka för internationella utbyten och aktivt samarbete med andra litterärt eller konstnärligt verksamma, över språk- eller kulturgränser. Sådana utbyten prioriteras särskilt, även om det fortsatt är möjligt att söka bidrag också för enskildas utlandsresor i arbets- eller studiesyfte.

Nästa ansökningsfrist den 1 november är den sista för året. Mer information finns på Författarfondens hemsida.