Kära barnboksvänner!

Slangbellan belönar en debuterande barn- eller ungdomsboksförfattare. (Med debutant avser vi en författare som debuterar i bokform.)

Det är texten som belönas. Vad gäller bilderböcker bedöms helheten (i de fall författaren även har illustrerat).
 Juryn utgörs av BULT:s styrelse som består av etablerade barn- och ungdomsboksförfattare. Om ingen titel uppfyller kriterierna eller bedöms ha tillräcklig litterär kvalitet förbehåller vi oss rätten att inte dela ut priset.

För att vi ska kunna sätta igång juryarbetet vill vi ha alla era debutantböcker så snart som möjligt. De böcker som kommer ut senare under hösten sänds i efterhand. För ytterligare information kontakta Julia Sandström.

Vänligen skicka läsexemplar till:

1 ex till Julia Sandström, Älvans väg, 246 907 50 Umeå

1 ex till Anna Ehn, Ullsaxvägen 19, 756 48 Uppsala

1 ex till Boel Werner, Rävsnäsvägen 27, 771 94 Ludvika

Bidra till prissumman!

Prissumman på 30 000 kronor är helt beroende av ert bidrag. Vi hoppas att ni tycker att en satsning på SLANGBELLAN är ett bra sätt att stärka barnbokens ställning och lyfta fram den i offentligheten.

Sätt in ert bidrag på plusgiro 2062-8, Sveriges Författarförbund, helst före 1 december. Skriv Slangbellan på inbetalningen.

Alla bidragsgivare omnämns på BULT:s hemsida, i pressmeddelanden och vid prisceremonin.

Vi tackar för ert stöd!

Barn- och ungdomslitterära sektionen (BULT) inom Sveriges Författarförbund genom Julia Sandström, Anna Ehn och Boel Werner.

Varje år delar BULT ut ett pris, Slangbellan, till den bästa debutanten i barn- och ungdomsboksgenren. Sektionen läser varje år alla debutantverk inom barn- och ungdomslitteraturen i landet. Det är en noggrann granskning som strävar efter att lyfta fram en unik röst, en litterär talang och en ny spännande kollega.