Skriften ”Hat och hot” är resultatet av ett gemensamt arbete om hat och hot som Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Författarförbund bedrivit i över två år. Startpunkt för arbetet blev en uppmärksammad manifestation på Kulturhuset i Stockholm i februari 2015 och har följts upp med artiklar, seminarier och workshops.

– Efter ett antal uppmärksammande fall bestämde vi oss 2014 för att inleda ett samarbete med KRO och PEN. Vi insåg att vi behövde mer kunskap om hur pass allvarlig situationen var för våra medlemmar.  Vi saknade fakta och för att komma vidare inledde vi ett samarbete med andra organisationer, myndigheter och politiker, säger Gunnar Ardelius, ordförande för Sveriges Författarförbund.

Uppmärksamheten ledde till att Myndigheten för kulturanalys i samarbete med Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Författarförbund genomförde två större studier på området som presenterades 2016.

– När vi fick resultatet från studierna från Myndigheten för Kulturanalys visade det sig att situationen för våra medlemmar var värre än vi först hade trott, säger Gunnar Ardelius.

I undersökningen ”Hotad kultur?” fastslogs att mer än var tredje författare och konstnär har utsatts för hot, våld eller trakasserier på grund av sitt konstnärskap.

– De alarmerande höga siffrorna måste få politiker och myndigheter att agera. Författare och konstnärer är särskilt utsatta då de saknar de skyddsnät som institutioner kan erbjuda sina anställda. Hoten och våldet riskerar att tysta kulturskapare och därmed begränsa det öppna och demokratiska samhället, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

I skriften ”Hat och hot” presenteras den nya forskningen tillsammans med intervjuer med utsatta konstnärer och författare. Skriften ger också praktiska tips för hur man ska agera och skydda sig vid hotfulla situationer, hur man samlar in bevismaterial och juridisk och psykologisk handledning. Redaktör för skriften har varit journalisten och författaren Anders Rydell.

– Den här skriften behövs för att ge författare och konstnärer stöd i hur man ska bemöta hot och för att sätta hotet i ett större sammanhang, säger Gunnar Ardelius.

– Skriften är inte bara en praktisk handbok utan är också en uppmaning till mer samarbete mellan författare och konstnärer. Det är en fråga som berör oss alla och som i grunden handlar om att försvara vår frihet att yttra oss. Ensam kan vi aldrig rå på hoten och hatet. Samarbete är vägen framåt, säger Anders Rydell.

”Hot och Hat”-handboken finns att ladda ned i PDF här!