Folk- och skolbiblioteken lever under en allt mer osäker tillvaro och framtidshorisont. Förståelsen för bibliotekens betydelse och potential för det demokratiska samhället sviktar dessvärre bland makthavare och beslutsfattare. Därför har Sveriges Författarförbund tagit initiativ till bibliotekskampanjen Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget. Som en del av kampanjen har det tagits fram en film som består av 31 röster som ger sin syn på varför biblioteken är viktiga för individen såväl som för samhället. Det kommer också läggas upp enskilda filmklipp kontinuerligt på denna sida och på Facebooksidan Rusta biblioteken.

MEDVERKANDE I KAMPANJFILMEN

Olov Hyllienmark, översättare och ordförande Översättarsektionen Sveriges Författarförbund

Katarina Strömgård, illustratör och barnboksförfattare

Jesper Bengtsson, journalist och ordförande Svenska PEN

Tanisha Chowdhury, elev Enbacksskolan

Patrik Vestberg, rektor Stockholm Science and Innovation School

Olle Wästberg, tidigare ordförande i den statliga demokratiutredningen

Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund

Kristina Sjögren, författare

Patrik Lundberg, vice ordförande Sveriges Författarförbund

Åsa Lind, barn- och ungdomsboksförfattare

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal

Aisha Hassan, elev Enbacksskolan

Carl-Henrik Svenstedt, författare och filmare

Marika Lagercrantz, skådespelerska och regissör

Abdullatif al Shotaihi, elev Enbacksskolan

Mårten Sandén, barnboksförfattare

Balsam Karam, bibliotekarie och författare

Simon Norrthon, skådespelare och ordförande Teaterförbundet scen och film

Cilla Dalén, bibliotekarie

Ole Sund, elev Stockholm Science and Innovation School

Per Wirtén, författare och frilansskribent

Felicia Oijens, elev S:t Eriks gymnasium

Christer Nylander, ordförande riksdagens kulturutskott

Anisur Rahman, styrelseledamot Sveriges Författarförbund

Helena Franzén, dansare och koreograf

Julia Issa, elev Enbacksskolan

Sonja Martin-Löf, låntagare

Gunilla Wettersjö, låntagare

Imran Mohamoud, elev Enbacksskolan

Frida Engman, förbundsordförande Läromedelsförfattarna

Madeleine Hjort, ordförande Författarförbundets biblioteksråd

Kortfilmer